Vítejte na stránkách projektu psycho-somatika.com.  Projekt jsme založili v roce 2013 s myšlenkou dlouhodobé celostní péče o psychosomatické pacienty.

psycho-somatika.com – je týmový pojekt odborníků spolupracujících na dálku na různých pracovištích; spolupráce postavena na dlouhodobé kolegiální důvěře díky společně ošetřovaným pacientům; současný tým se postupně rozrůstá o další členy z oblastí, které si vyžádají noví psychosomatičtí pacienti a ověří se dobrou spoluprácí

psycho-somatika.com  –  pacient je středem týmu; vybírá si člena týmu, kterého osloví a jenž bude vést jeho léčbu; pokud chce, dá souhlas k zapojení dalších odborníků z oblastí, které si vyžádají jeho potíže

psycho-somatika.com – kolegové z terapeutických profesí (psychoterapeuti, lékaři, fyzioterapeuti a další terapeuti) mohou využít pravidelných porad o principech léčby psychosomatických pacientů a kazuistických seminářů nebo supervizí ( viz NOVINKY)